Duurzaam inkopen waarmaken

met Rob van Tilburg

Wanneer voedingsmiddelenbedrijven hun inkoop gaan verduurzamen, doen ze er goed aan zich te bezinnen op hun visie. Willen ze zich indekken tegen kritiek en met een gedragscode kunnen aantonen dat ze gehoor geven aan de roep van de buitenwereld? Of streven ze naar een gezamenlijk proces van continu verbeteren? Op deze principiële keuze zou de route gebaseerd moeten zijn.

Wie duurzaam inkopen serieus neemt, kiest voor samenwerken met klanten en leveranciers om de juiste prioriteiten te stellen en zo echt inhoudelijke verbeteringen te bewerkstelligen. Voor een hoger niveau van duurzaamheid en een toekomstbestendiger en kwalitatief hoogwaardiger toeleverketen!

Lees bijgaand artikel uit VMT, dat ik hierover schreef met Rob van Tilburg, die bij RHDHV leiding geeft aan de adviesgroep duurzame ontwikkeling.

2015 12 01 VMT Duurzaam_inkopen_waarmaken