WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Deze website wordt verbouwd. Najaar 2022 heb mijn werk aan verduurzamen van mondiale food supply chains afgesloten. En heb ik besloten mijn focus te verleggen naar de verduurzaming van de landbouw in ons eigen land. En naar de verbouwing van het landelijk gebied. Stikstof, klimaatverandering, uitputting van de bodem, het verdwijnen van insecten, verdroging…. Het landelijk gebied staat voor een complex opgave. Mijn nieuwe website zal dan ook gaan over ondersteuning van landgoederen, bescherming van natuur en landschap, verduurzaming van de landbouw, benutting van landschapsgronden en mijn diensten als Rentmeester.