Het “decade of action” is begonnen voor de VN sustainability doelen

Wie heeft het er thuis wel eens over? De duurzame doelen van de VN bestaan nu 5 jaar. En we hebben nog tien jaar om ze te realiseren. Overbevissing blijft toenemen , en die trend moet worden doorbroken. Om aan de alsmaar groeiende vraag naar visproducten te kunnen blijven voldoen, moeten wereldwijd meer visserijen verduurzamen.

Op 25 september was het precies vijf jaar geleden dat alle 193 landen van de VN tekenden voor 17 gezamenlijke doelen voor een duurzame wereld. De deadline stelden ze op 2030. Kortom: we hebben nog maar tien jaar om die doelen te realiseren. 

De concrete afspraak gemaakt voor SDG 14 “Life below water”, is het zorgen voor een duurzaam beheer van visbestanden en het beëindigen van overbevissing en illegale visserij. MSC is daarbij door de VN expliciet aangewezen als de te hanteren standaard voor duurzame visserij. En ook om dit doel te halen, hebben we nog maar tien jaar de tijd.

Internationaal is daarom nu het “decade of action” afgekondigd. We hebben geen enkele tijd meer te verliezen. Alle beslissingen van overheden en ondernemers, in welke bedrijfstak dan ook, moeten wissels gaan omzetten en wijzen in de richting van verduurzaming.

De corona-crisis help natuurlijk niet. De urgentie en noodzaak om bedrijven te helpen in deze moeilijke periode te overleven is onmiskenbaar. Toch het is belangrijker dan ooit de ogen op de bal te houden, anders dreigen we kostbare tijd te verliezen en verder van de duurzame doelen af te raken. 

Vandaar de oproep “to build back better”: kies voor de investeringen die bedrijven sterker maken en tegelijk helpen te verduurzamen. En dat geldt ook voor onze sector, van de visserij tot verwerking, groothandel en detailhandel. 

Een “decade of action”: ik vind het zeer inspirerend. Geen tijd te verliezen. In alle besluiten en keuzes die we maken, kunnen we de wissel omzetten richting verduurzaming. Zo niet, dan verliezen we kostbare tijd om aan de alsmaar groeiende vraag naar visproducten te kunnen blijven voldoen.  Leg dat thuis maar eens uit….

Voetnoot

[1] Uit de SOFIA rapportage die FAO juni 2020 publiceerde, bleek dat: “over a third (34.2%) of worldwide fisheries are operating at unsustainable levels, with this trend continuing to worsen slightly”. Bekijk ook dit MSC-artikel over het Sofia Report (Engels).